Những Nhà Tư Tưởng Lớn - KANT Trong 60 Phút

Trạng thái: Còn sách
76,500₫ Giá gốc: 85,000₫ (-10%)
Những Nhà Tư Tưởng Lớn - KANT Trong 60 PhútKant quả là triết gia lớn nhất trong tất cả các triết gia. Ông đã quan tâm đến những câu hỏi thật đơn giản. Bằng cách nào các hình ảnh và...

Những Nhà Tư Tưởng Lớn - KANT Trong 60 Phút

Kant quả là triết gia lớn nhất trong tất cả các triết gia. Ông đã quan tâm đến những câu hỏi thật đơn giản. Bằng cách nào các hình ảnh và các nhận thức đến trong đầu chúng ta? Chúng ta có thể biết điều gì một cách chắc chắn và điều gì thì không? Những giải đáp của Kant cho đến ngày nay vẫn đầy ấn tượng.

"Triết học cho mọi người! Bộ sách Những nhà tư tưởng lớn lần đầu tiên trình bày sâu sắc công trình của các nhà triết học quan trọng nhất: Dễ hiểu thú vị và rất thời sự." - Martin Politowski

"Thật là một cuốn sách hay! Viết về Kant mà lại rất dí dỏm và dễ hiểu." -Dr. Martin Engler

  • Nhà xuất bản: Hồng Đức