Những Sản Phẩm Khoa Học Công Nghệ Thời Đại 4.0

Trạng thái: Còn sách
84,000₫ Giá gốc: 105,000₫ (-20%)
Não con người có thể như máy vi tính có thể liên kết mạng không? Lý Hiểu Quang: Năm 1969, Internet ra đời, nó liên kết tất cả máy vi tính trong quá khứ, để năng lực tính toán phân tán...

Não con người có thể như máy vi tính có thể liên kết mạng không? 
Lý Hiểu Quang: Năm 1969, Internet ra đời, nó liên kết tất cả máy vi tính trong quá khứ, để năng lực tính toán phân tán liên kết lại nhau. Tương lai, não của một con người phải là có thể liên kết lại nhau, để chúng ta hình thành một mạng trí tuệ cộng sinh không, đại não có thể hỏi thăm lẫn nhau - giữa đó có một hiệp định hỏi thăm. Từ phương diện kỹ thuật mà xem có thể làm được điều này không? 
Ngô Quân: Có thể là làm được, nhưng tôi cho rằng tạm thời mọi người không muốn thực hiện nó lắm. Thật ra, Internet đời thứ nhất đích thực là liên kết giữa người máy và người máy, đến Internet đời thứ hai là giai đoạn mạng di động, đã là liên kết giữa người với người. Vì, chúng ta quét wechat với nhau, không phải là muốn liên kết giữa điện thoại của chúng ta, mà là liên kết giữa người với người. Đây đã là người với người chủ động liên kết với nhau. Câu hỏi của thầy là muốn nói về liên kết bị động giữa các đại não, tại sao tôi cho rằng là có thể? Vì, ví như tôi rất lười, không muốn làm bài tập, làm toán học, thì tôi không ngừng cho bạn một tư tưởng - tẩy não, để bạn tự nguyện làm bài tập cho tôi, sau đó tôi có bài tập thì đưa bạn, bạn làm xong thì đưa tôi. Ý thức thông tin, cho một tư tưởng là việc rất dễ dàng, không cần liên kết Internet.
Liên kết vạn vật có thể thực hiện chữ số hóa vĩnh viễn không? 
Hách Nghĩa (CEO Hội Trường Thành): Từng coi qua một bài tin rất cảm động, nói một đứa con trai trước lúc cha mất thì đem tất cả các tin tin tài liệu đều thu thập lại hết, làm một nội dung chữ số hóa để có thể ghi nhớ, hay là bảo tồn thời gian dài. Sau khi thân thể một con người biến mất, vậy thì tin tức từng có của người đó sẽ hóa thân thành chữ số hóa, đạt đến trạng thái “hình như tôi còn ở đây”, giống linh hồn như vậy ở Internet này vĩnh viễn tồn tại, bên cạnh người thân, người yêu, hậu thế? 
Ngô Quân: Nội dung tin tức mà một con người có thể để lại chủ yếu có hai loại. Thứ nhất là hoạt động ghi nhận khi còn sống của anh ấy đều bảo tồn trên mạng, đều này không có vấn đề. Thứ hai là tư tưởng của anh ấy, có thể thông qua chữ viết, âm thanh, ghi hình lưu giữ lại. Nhưng mà, ý thức của con người không lưu lại được. Ý thức không phải là một số liệu đơn giản, sự sinh ra của nó với trạng thái lúc bấy giờ là liên quan nhau. Ví như, hôm nay, tôi ở đây nhìn thấy các bạn, não sẽ sinh ra một ý thức; ngày mai tôi vẫn ở đây nhìn thấy các bạn, nhưng khi tôi lên sân khấu chân bị vấp ngã, vậy thì ý thức tôi sinh ra là hoàn toàn khác nhau. Ghi nhận ý thức hay là hồi phục ý thức, tương đương là đem mỗi tế bào cảm tri ghi nhận lại hết, có thể là giống với quay ngược thời gian mà Albert Einstein nói. Nếu như là hiện thực ảo đem hình dáng của ba cấu tạo ra, nói những lời khi sống còn nói, là có thể làm được.

  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Mã SKU: 9786049850707