Những thế giới luân lý của con người

Trạng thái: Còn sách
50,000₫
Luân lý của con người thì phức tạp cách lạ lùng. Khi chúng ta đọc những điều trình bày khác nhau về luân lý bởi các triết gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng ta ngạc nhiên bởi...

Luân lý của con người thì phức tạp cách lạ lùng. Khi chúng ta đọc những điều trình bày khác nhau về luân lý bởi các triết gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng ta ngạc nhiên bởi sự khác biệt được tìm thấy trong những tiếp cận khác nhau này. Để hiểu điều họ đang nói về chúng, ta buộc mình phải thích nghi vào trong nhiều thế giới khác biệt. Sự khác biệt của các điều trình bày là một sự vang vọng của sự phức tạp nơi kinh nghiệm luân lý của con người. Sự bó buộc luân lý được tìm thấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống chúng ta và biểu lộ dưới nhiều dạng thức khác nhau.

  • Tác giả: Michael D. Moga. SJ
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Mã SKU: 9786045266137
  • Dịch giả: Lê Đình Trị