Nói với con tim

Trạng thái: Còn sách
39,000₫
Suy ngắm những lời của các Đức Giáo Hoàng giúp chúng ta lớn lên trong đức tin - thật vậy, vì ngài là mục tử của chúng ta, người kêu gọi chúng ta nên một thân thể trong Đức Kitô....
- +

Suy ngắm những lời của các Đức Giáo Hoàng giúp chúng ta lớn lên trong đức tin - thật vậy, vì ngài là mục tử của chúng ta, người kêu gọi chúng ta nên một thân thể trong Đức Kitô. Nhưng đặc biệt đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài có một đặc ân nói lên những gì mà chúng ta cần thiết để nghe. Những lời ngài, như đã được diễn ta qua tiêu đề của cuốn sách này, vừa có tính cách thách đố, và lại vừa đày ắp hi vọng. Thách thức, vì ngài mời gọi chúng ta ra khỏi những vùng an toàn cá nhân để trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong một thế giới đang thực sự cần thiết để nghe Tin Mừng. Và hy vọng, bởi vì ngài tiếp tục chỉ cho chúng ta tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, một người Cha, "luôn luôn chờ đợi chúng ta, ngay cả khi chúng ta xa lìa Ngài".

- Trích Lời nói đầu-

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây