Pedro Páramo

Trạng thái: Còn sách
125,600₫ Giá gốc: 157,000₫ (-20%)
Pedro Páramo là một cuốn tiểu thuyết lớn mang tính sáng tạo mạnh dạn và điển hình, một cuốn tiểu thuyết đòi hỏi một cảm quan mới và một lối viết thích hợp trong việc thể hiện sinh động và có...
- +

Pedro Páramo là một cuốn tiểu thuyết lớn mang tính sáng tạo mạnh dạn và điển hình, một cuốn tiểu thuyết đòi hỏi một cảm quan mới và một lối viết thích hợp trong việc thể hiện sinh động và có hiệu lực cảm quan mới ấy, một cuốn tiểu thuyết từng là giấc mơ của Gabriel García Márquez. Vì ông nói rằng: “Nếu tôi viết được một cuốn tiểu thuyết như cuốn Pedro Páramo của Juan Rulfo thì tôi cũng sẽ bẻ bút không viết nữa”.

Pedro Páramo đã khắc họa thành công và sinh động ngày tận diệt của chế độ đại điền trang, cơ sở xã hội - kinh tế của chế độ độc tài Porfirio Díaz, đã phân định rõ ràng sự thất bại của cách mạng tư sản dân quyền Mexico đầu thế kỷ 20 và cũng đã chỉ ra rằng hệ tư tưởng tư sản mà đại diện của nó là tư tưởng Ánh sáng Pháp đã lỗi thời không thể dẫn dắt các dân tộc đấu tranh vì độc lập và tiến bộ xã hội.

"Pedro Páramo là một tác phẩm vĩ đại nhất của văn chương tiếng Tây Ban Nha, thậm chí của cả nền văn học thế giới" - Jorge Luis Borges

"Tác phẩm của Juan Rulfo không chỉ là tầm biểu đạt cao nhất mà tiểu thuyết Mexico có thể vươn tới tại thời điểm này: Qua Pedro Páramo chúng ta có thể tìm được sợi chỉ dẫn đường tới tiểu thuyết Mỹ Latinh mới". - Carlos Fuentes


  • Tác giả: Juan Rulfo
  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn