Phan Bội Châu - Vấn đề phụ nữ ở nước ta

Trạng thái: Còn sách
156,000₫ Giá gốc: 195,000₫ (-20%)
“ Theo ở trên mặt chữ mà nói, Nữ quyền nghĩa là quyền người đàn bà, cũng như Nam quyền nghĩa là quyền người con trai, nhưng xét cho đến gốc chân lí , thăm cho đến nguồn triết học,...

“ Theo ở trên mặt chữ mà nói, Nữ quyền nghĩa là quyền người đàn bà, cũng như Nam quyền nghĩa là quyền người con trai, nhưng xét cho đến gốc chân lí , thăm cho đến nguồn triết học, thời Nữ quyền với Nam quyền tất cả thu nạp vào trong hai chữ Nhân quyền.

Nhân quyền nghĩa là quyền của người mà cũng là quyền làm người . Rằng quyền của người , tức là quyền đó , hễ người thời đáng được. Rằng quyền làm người , tức là đã một con người, tất có quyền được làm con người mà không phải là làm trâu làm ngựa. Con trai là người, con gái cũng là người, ở trong chữ quyền người đã bao bọc ca trai với gái, không cần phải phân biệt Nam quyền, Nữ quyền. Nếu phân biệt Nam quyên , Nữ quyền cũng là dư . ”

( Vấn đề phụ nữ - Phan Bội Châu )

  • Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
  • Mã SKU: 9786045668870