Phan Khôi - Tác phẩm đăng báo 1917 - 1924

Trạng thái: Hết hàng
80,000₫ Giá gốc: 100,000₫ (-20%)
Phan Khôi - Tác phẩm đăng báo 1917 - 1924Hoạt động báo chí của Phan Khôi trong những năm 1917 - 1924 gắn với các tờ báo Nam phong, Thực nghiệp dân báo, Hữu thanh ở Hà Nội, Quốc dân...

Phan Khôi - Tác phẩm đăng báo 1917 - 1924

Hoạt động báo chí của Phan Khôi trong những năm 1917 - 1924 gắn với các tờ báo Nam phong, Thực nghiệp dân báo, Hữu thanh ở Hà Nội, Quốc dân diễn đàn, Lục tỉnh tân văn ở Sài Gòn. Đây là những năm đầu tiên trong đời viết báo của tác gia Phan Khôi.

....

Cuốn sách này là sưu tập về giai đoạn đầu tiên trong đời viết bảo của Phan Khôi. Song, đây lại là tập sách có thể xem là hoàn tất loạt sưu tập Tác phẩm đăng báo của tác giả Phan Khôi mà tôi thực hiện kể từ năm 2002, khi đưa in sưu tập Tác phẩm đăng báo 1928 của Phan Khôi, mở đầu serie loại sách này.

.....

- Trích Tiểu Dẫn 

Lại Nguyên Ân

  • Tác giả: Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức