Phân tâm học và tình yêu - Nghiên cứu lý luận

Trạng thái: Hết hàng
170,000₫
Sau hai cuốn Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật (VHTT, 2000) và Phân tâm học và văn hóa tâm linh (VHTT, 2002), tôi muốn giới thiệu với bạn đọc cuốn thứ ba Phân tâm học và tình yêu...

Sau hai cuốn Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật (VHTT, 2000) và Phân tâm học và văn hóa tâm linh (VHTT, 2002), tôi muốn giới thiệu với bạn đọc cuốn thứ ba Phân tâm học và tình yêu để hoàn thành cái bộ ba của mình. Tuy ba mà một, bởi đó là một thứ tam vị nhất thể của phân tâm học, ba góc của một tam giác vấn đề (dĩ nhiên không phải là một tam giác đều!). Ba cuốn sách đụng đến những chủ đề cơ bản của khoa học phân tâm (tình dục, tình yêu, văn học nghệ thuật, văn hóa tâm linh... ) tạo nên một hành trang tri thức cơ bản để bạn đọc đi tiếp vào cõi vô cùng của cô thức và siêu thức con người. Có thể sau này, nếu có điều kiện, chúng ta sẽ đi sâu vào những vấn đề chuyên biệt và cũng rất cấp thiết hiện nay như phân tâm họ đà bản sắc văn hóa tộc người, tâm bệnh học tộc người...

- Trích Lời giới thiệu

  • Tác giả: S. Freud - E. Fromm - A. Schopenhauer - V. Soloviev
  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
  • Dịch giả: Đỗ Lai Thúy (Biên soạn - giới thiệu)