Phan Thanh Giản - Nhà ái quốc, người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: Những năm cuối đời (1862-1867)

Trạng thái: Hết hàng
234,000₫
“ Cho đến năm 1862, cuộc đời Phan Thanh Giản trôi qua một cách minh bạch. Khoảng đời từ năm 1862 đến năm 1867, các nhà sử học và nhà văn tìm thấy chất liệu trái ngược ở những tranh...

“ Cho đến năm 1862, cuộc đời Phan Thanh Giản trôi qua một cách minh bạch. Khoảng đời từ năm 1862 đến năm 1867, các nhà sử học và nhà văn tìm thấy chất liệu trái ngược ở những tranh cãi bất tận về con người ông.

Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn xem xét càng nhiều tài liệu càng tốt về giai đoạn này. Cơ hội đến, cho phép chúng tôi tham khảo một số tài liệu cho đến nay chưa được công bố hoặc khai thác.

Đây thực sự là một giai đoạn [1862-1867] rất phức tạp về quan hệ quốc tế ... Trong quan hệ với Pháp, các mục tiêu thực dân đã thay thế những chiêu bài nhân đạo ban đầu được viện dẫn ... Lực lượng đôi bên vào năm 1862 quá không cân xứng, sự lạc hậu về công nghệ của Đại Nam chỉ có thể nhanh chóng được san bằng qua việc học hỏi phương Tây ...

Với tất cả tấm lòng, chúng tôi hy vọng những tài liệu mới mà chúng tôi mang đến đây chắc chắn sẽ làm câm lặng những lời gièm pha về Phan Thanh Giản. Chúng tôi hy vọng đã góp phần khai phục một trong những con người vĩ đại nhất là cội nguồn của Việt Nam hiện tại, được đa số người dân Việt Nam Công nhận. ”

- Phan Thị Minh Lễ & Pierre Ph.Chanfreau

  • Tác giả: Phan Thị Minh Lễ & Pierre Ph.Chanfreau
  • Nhà xuất bản: Hà nội
  • Dịch giả: Phan Tín Dụng