Phương pháp phân tích luật viết ( tái bản)

Trạng thái: Hết hàng
65,450₫ Giá gốc: 77,000₫ (-15%)
Phương pháp phân tích luật viết ( tái bản, có bổ sung) Khoa học luật phải được xây dựng và hoàn thiện chặt chẽ, hệ thống theo phương pháp. Bản thân phương pháp cũng là một phạm trù khoa học...

Phương pháp phân tích luật viết ( tái bản, có bổ sung)

Khoa học luật phải được xây dựng và hoàn thiện chặt chẽ, hệ thống theo phương pháp. Bản thân phương pháp cũng là một phạm trù khoa học và do đó, cũng cần được xây dựng và hoàn thiện theo "phương pháp của phương pháp ”. Phương pháp nghiên cứu khoa học luật, cũng như bất kỳ phương pháp nghiên cứu khoa học nào, luôn vận động và phát triển. Một nền luật học hiện đại nhất thiết phải gắn với một phương pháp nghiên cứu khoa học luật hiện đại. 

Với cuốn sách Phương pháp phân tích luật viết, tác giả muốn giới thiệu tới người nghiên cứu luật và người thực hiện pháp luật ở Việt Nam một số phương pháp tiếp cận nội dung văn bản quy phạm pháp luật được thừa nhận và áp dụng phổ biến ở các nước có nền luật học phát triển, cũng như các khả năng vận dụng những phương pháp ấy trong hoạt động nghiên cứu và phân tích nội dung văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam. 

  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Điện
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật