Quá Trình Xác Lập Chủ Quyền Của Nhà Nước Việt Nam Tại Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa

Trạng thái: Còn sách
120,000₫ Giá gốc: 150,000₫ (-20%)
Sách tập hợp những nghiên cứu, công bố với những tài liệu, chứng cứ xác thực, hiện vật chứng minh lịch sử và pháp lý chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cùng...

Sách tập hợp những nghiên cứu, công bố với những tài liệu, chứng cứ xác thực, hiện vật chứng minh lịch sử và pháp lý chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cùng với những góc nhìn thú vị về quá trình khai phá, quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của ông cha, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển – đảo của Tổ quốc.

  • Nhà xuất bản: NXB Hà Nội