Quốc Sử Quán Qua Châu Bản Triều Nguyễn (1802-1945)

Trạng thái: Hết hàng
550,000₫
Cuốn sách này thuộc thể loại tra cứu, giới thiệu các tài liệu tiêu biểu được lựa chọn sắp xếp và hệ thống hóa theo nội dung, trình tự thời gian. Tài liệu ghi rõ xuất xứ, kí hiệu tra...

Cuốn sách này thuộc thể loại tra cứu, giới thiệu các tài liệu tiêu biểu được lựa chọn sắp xếp và hệ thống hóa theo nội dung, trình tự thời gian. Tài liệu ghi rõ xuất xứ, kí hiệu tra tìm, thời gian, tóm tắt và dịch nội dung, tạo điều kiện cho người sử dụng tra cứu, đồng thời thể hiện tính xác thực của nguồn tài liệu.

  • Tác giả: Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông