Sáng kiến Vành đai – Con đường (BRI)

Trạng thái: Còn sách
151,200₫ Giá gốc: 189,000₫ (-20%)
Là ý tưởng do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất vào mùa Thu năm 2013, sáng kiến về Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ XXI và Hành lang kinh tế Con đường...

Là ý tưởng do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất vào mùa Thu năm 2013, sáng kiến về Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ XXI và Hành lang kinh tế Con đường Tơ lụa (gọi tắt là Sáng kiến Vành đại - Con đường - Belt and Road Initiative, BRI ) đã nhanh chóng trở thành một quyết sách kinh tế chính trị và đối ngoại quan trọng của Trung Quốc trong nhiệm kỳ của thế hệ lãnh đạo thứ năm. BRI không chỉ là sáng kiến có tác động trực tiếp đến sự phát triển của Trung Quốc mà còn có thể tạo ra những thay đổi quan trọng về tình hình phát triển kinh tế của các châu lục và tái định dạng các cấu trúc địa - kinh tế, địa - chính trị, địa - chiến lược hiện thời . Để có sự chuẩn bị cho những đề xuất hợp tác BRI từ phía Trung Quốc, cuốn sách tập trung nghiên cứu các vấn đề cốt lõi của sáng kiến này nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về BRI. Những nội dung chính bao gồm tổng quan về BRI từ một sáng kiến đến khi được đưa vào Điều lệ Đảng (sửa đổi) của Trung Quốc vào tháng 10/2017; vị trí của Đông Nam Á trong Sáng kiến BRI cũng như quan điểm của các quốc gia này về sáng kiến của Trung Quốc; triển khai BRI ở Đông Nam Á trong 5 năm qua (2014 - 2018) và tác động của nó đối với cả Đông Nam Á và Trung Quốc; thực tiễn hợp tác BRI giữa Việt Nam với Trung Quốc; các hàm ý chính sách để tận dụng cơ hội và hạn chế rủi ro từ BRI đối với chiến lược, an ninh và phát triển kinh tế của Việt Nam.

  • Tác giả: Phạm Sỹ Thành
  • Nhà xuất bản: NXB Thế Giới