Sáng tạo và quan phòng - Kinh thánh, khoa học và triết học

Trạng thái: Còn sách
55,000₫
Sáng tạo và quan phòng thuộc về bộ môn thần học tín lý. Tuy không phải là môn học chính, nhưng sáng tạo và quan phòng lại là chủ đề quan trọng của mạc khải Kinh Thánh. Sáng tạo là...

Sáng tạo và quan phòng thuộc về bộ môn thần học tín lý. Tuy không phải là môn học chính, nhưng sáng tạo và quan phòng lại là chủ đề quan trọng của mạc khải Kinh Thánh. Sáng tạo là gì? Ai đã tạo dựng lên trời đất muôn vật? Nguồn gốc vũ trụ và thời gian có từ khi nào? Kinh Thánh, thần học, triết học và khoa học đã nói gì về sáng tạo, về nguồn gốc vũ trụ vạn vật và về con người? Vũ trụ này hằng hữu hay có điểm khởi đầu và kết thúc cùng với thời gian? Đích điểm của thế giới này sẽ đi về đâu? Quan phòng là gì? Đấng Tạo Hóa đã gìn giữ và bảo tồn công trình sáng tạo của Ngài như thế nào? Sáng tạo và quan phòng có liên quan gì với nhau?

  • Tác giả: Jean-Michel Maldame
  • Nhà xuất bản: NXB Phương Đông
  • Dịch giả: Nguyễn Đình Giáo