Sinh kế tộc người trong bối cảnh Việt Nam đương đại

Trạng thái: Hết hàng
90,000₫
Để tồn tại và phát triển, mỗi tộc người, tùy điều kiện tự nhiên và môi trường xã hội cụ thể, sẽ có một phương thức sinh kế, góp phần làm nên nét văn hóa riêng. Theo thời gian, một...
- +

Để tồn tại và phát triển, mỗi tộc người, tùy điều kiện tự nhiên và môi trường xã hội cụ thể, sẽ có một phương thức sinh kế, góp phần làm nên nét văn hóa riêng. Theo thời gian, một mặt, do tích lũy kinh nghiệm, mặt khác, do giao lưu tiếp xúc văn hóa với các tộc người khác, phương thức sinh kế ấy sẽ thay đổi dần. Sự thay đổi sinh kế của một tộc người, mà thực chất là thay đổi văn hóa, là để thích ứng với điều kiện tự nhiên và môi trường xã hội mới.

-Trích Lời giới thiệu-

  • Tác giả: Ngô Thị Phương Lan (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM