Sự bùng nổ của Trung Quốc

Trạng thái: Còn sách
122,400₫ Giá gốc: 144,000₫ (-15%)
Cuốn sách được kết cấu thành 2 phần:Phần 1 có tựa đề: Nguồn gốc;Phần 2 có tựa đề: Ảnh hưởng toàn cầu, sự chuyển giao quyền lực trong tương laiChứa đựng những lập luận hết sức sắc sảo của một...

Cuốn sách được kết cấu thành 2 phần:

Phần 1 có tựa đề: Nguồn gốc;

Phần 2 có tựa đề: Ảnh hưởng toàn cầu, sự chuyển giao quyền lực trong tương lai

Chứa đựng những lập luận hết sức sắc sảo của một học giả am hiểu về đất nước Trung Quốc khi phân tích về sự bùng nổ của Trung Quốc, về nguồn gốc tích tụ tư ban (vốn) với những đặc trưng của đất nước này. Từ những phân tích đó, đưa ra những lý giải ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế thế giới trong thời gian tới. Đó cũng sẽ là lời giải đáp về sự ảnh hưởng của Trung Quốc tới nèn kinh tế toàn cầu.

  • Tác giả: Ho-Fung Hung
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279118335