Sự hiện diện của thành viên Tam Điểm tại Việt Nam

Trạng thái: Còn sách
103,200₫ Giá gốc: 129,000₫ (-20%)
Tam Điểm là một hội kín huyền bí gần như xa lạ đối với quần chúng, nhưng hầu hết các thành viên xuất sắc của hội nắm giữ các cương vị chủ chốt trong chính quyền ở nhiều quốc gia,...

Tam Điểm là một hội kín huyền bí gần như xa lạ đối với quần chúng, nhưng hầu hết các thành viên xuất sắc của hội nắm giữ các cương vị chủ chốt trong chính quyền ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Anh và Pháp. Hội Tam Điểm luôn gắn chặt với sự phát triển văn hóa, kinh tế, chính trị của Mỹ và các nước châu Âu. (...) Quá trình đi xâm chiếm và khai phá thuộc địa kéo theo sự hiện diện của các thành viên Tam Điểm trên thế giới. Việt Nam bị Pháp đô hộ hơn một thế kỷ và hơn hai mươi năm sau đó lại có sự tham gia của Mỹ ở miền Nam, việc có mặt của hội Tam Điểm tại Việt Nam là chuyện dễ hiểu trong giai đoạn này. Các thành viên của hội Tam Điểm đã xuất hiện Ở Việt Nam trong vai trò của những người đi khai hóa văn minh trong thời kỳ thuộc địa Pháp như Auguste Pavie, Chasseloup Laubat, Albert Sarraut ,... Nghiên cứu hội Tam Điểm sẽ giúp hiểu sâu hơn vấn đề thuộc địa Đông Dương và sự có mặt của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Qua đó, chúng ta sẽ thấy một phần sự thật bị che khuất trong giai đoạn lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc và những chiến thắng đẩy thông minh và khôn khéo của người Việt trước những thế lực mạnh trên thế giới .

- TRẦN THU DUNG

  • Tác giả: Trần Thu Dung
  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
  • Mã SKU: 8935270702069