Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội

Trạng thái: Còn sách
168,300₫ Giá gốc: 198,000₫ (-15%)
Cuốn sách giới thiệu hơn 130 sự tích các vị Thành hoàng. Đây chính là di sản văn hóa do cha ông ta để lại từ ngàn năm, hình thành nên bản sắc văn hóa riêng có của Việt Nam...

Cuốn sách giới thiệu hơn 130 sự tích các vị Thành hoàng. Đây chính là di sản văn hóa do cha ông ta để lại từ ngàn năm, hình thành nên bản sắc văn hóa riêng có của Việt Nam nói chung và Thăng Long – Hà Nội nói riêng.

  • Tác giả: Đỗ Thị Hảo (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279119226