Thầy Khổng Tử thân thương 1: Đọc ít hiểu nhiều

Trạng thái: Còn sách
71,200₫ Giá gốc: 89,000₫ (-20%)
Để học tập đạt lợi ích tối ưu, chẳng những phải tích cực học tập, mà còn cần có phương pháp; chẳng những cân học kiến thức trong sách vở, mà còn phải học trí tuệ từ cuộc sống. Năm...

Để học tập đạt lợi ích tối ưu, chẳng những phải tích cực học tập, mà còn cần có phương pháp; chẳng những cân học kiến thức trong sách vở, mà còn phải học trí tuệ từ cuộc sống.

Năm xưa, bằng cách nào mà một Tử Lộ ăn nói giống hệt như người cùng lại trở thành một học sinh xuất sắc? Bằng cách nào mà Nhan Hôi hiểu rõ và nắm vững bốn bí quyết học tập hiệu quả? Cớ sao Tăng Sâm tuân giữ đạo hiếu lại bị Khổng Tử nhất ngoài cửa? Tại sao Tử Cống vừa ra tay đã có thể thay đổi vận mệnh của năm nước?... Những mẩu chuyện này sẽ giúp độc giả cảm thụ được ý nghĩa thực sự của việc học tập linh hoạt - Kiến thức là một khối chết cứng, còn trí tuệ là một bầu trời sống động .

  • Tác giả: Ngô Cam Lâm
  • Nhà xuất bản: NXB Thanh Hóa