Thi học cổ điển Trung Hoa (Học phái - Phạm trù - Mệnh đề)

Trạng thái: Còn sách
135,000₫ Giá gốc: 150,000₫ (-10%)
Thi học cổ điển Trung Hoa (Học phái - Phạm trù - Mệnh đề) có ý nghĩa cùng giá trị khoa học và thực tiễn. Trước hết, về mặt khoa học, từ việc giới thiệu một cách hệ thống tinh...

Thi học cổ điển Trung Hoa (Học phái - Phạm trù - Mệnh đề) có ý nghĩa cùng giá trị khoa học và thực tiễn. Trước hết, về mặt khoa học, từ việc giới thiệu một cách hệ thống tinh hoa thi học cổ điển Trung Hoa, công trình góp phần xây dựng một lí luận văn học dân tộc - hiện đại của nước nhà. Bởi để xây dựng một nền lí luận văn học dân tộc – hiện đại, rất cần phải học hỏi, tiếp thu những tinh hoa lí thuyết của nhân loại mà thi học cổ điển Trung Hoa là một tiêu biểu. Đồng thời, độc giả sẽ có thêm những căn cứ mới mẻ, sâu sắc hơn để lí giải chính xác thi học trung đại Việt Nam , vì giữa hai bên có mối quan hệ giao lưu ảnh hưởng rất lâu đời. Thứ hai, về mặt thực tiễn, từ việc cung cấp lí thuyết thi học cổ điển Trung Hoa , công trình giúp độc giả Việt Nam hiểu rõ hơn những tinh hoa trong văn thơ Trung Quốc vốn quen thuộc hàng ngàn đời với nhân dân ta.

  • Tác giả: Phương Lựu
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP