Thuận Quảng Thời Tây Sơn

Trạng thái: Còn sách
135,200₫ Giá gốc: 169,000₫ (-20%)
Thuận Quảng Thời Tây Sơn bao gồm vùng đất Thuận Hóa và Quảng Nam ra đời vào thế kỷ XV dưới triều vua Lê Thanh Tông. Thừa Tuyên Thuận Hóa thành lập vào năm 1466, có hai phủ: Tân Bình...

Thuận Quảng Thời Tây Sơn bao gồm vùng đất Thuận Hóa và Quảng Nam ra đời vào thế kỷ XV dưới triều vua Lê Thanh Tông. Thừa Tuyên Thuận Hóa thành lập vào năm 1466, có hai phủ: Tân Bình và Triệu Phong;Phủ Tân Bình, nay thuộc đất của tỉnh Quảng Bình và hai huyện Vĩnh Linh, Do Linh của tỉnh Quảng Trị. Phủ Triệu Phong, từ cửa Việt, phía Nam sông Hiếu của tỉnh Quảng Trị đến cửa Đại, phía Bắc sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam, nay là đất phía Nam của tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, huyện Điện Bàn và thành phố Hội An.

Năm 1471, sau khi đánh Champa, vua Lê Thánh Tông đã đặt thêm thừa tuyên Quảng Nam, bao gồn đất phía Nam của tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định ngày nay.

.......

Quyển sách giới thiệu tổng quan các thành tựu nghiên cứu; Bối cảnh lịch sử vùng Thuận - Quảng nửa sau thế kỷ XVIII; Chính sách của các chúa Nguyễn với vùng đất Thuận Quảng và những ảnh hưởng đến phong trào Tây Sơn …


Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh Thừa Thiên Huế - Đỗ Bang

  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức