Thuyết công lợi (Bìa mềm)

Trạng thái: Còn sách
72,000₫ Giá gốc: 90,000₫ (-20%)
Thuyết công lợi nhấn mạnh đến nguyên lý dân chủ khi coi mọi người, bất kể giai cấp, giới tính, trình độ, đều được đánh giá ngang nhau, khi cứu xét lập pháp và chính sách quốc gia và xã...
- +

Thuyết công lợi nhấn mạnh đến nguyên lý dân chủ khi coi mọi người, bất kể giai cấp, giới tính, trình độ, đều được đánh giá ngang nhau, khi cứu xét lập pháp và chính sách quốc gia và xã hội. Bentham đã đưa ra câu khẩu hiệu nổi tiếng," Everyone to count for one, no one to count for more than one". (Mỗi người được coi là như một, không ai được coi hơn là một), Thuyết này nhấn mạnh rằng là hạnh phúc và lạc thú của mỗi cá nhân đều bình đẳng. Do đó, khi hoạch định chính sách, hay đề xuất lập pháp, phải xem xét hậu quả của từng vấn đề. Và nguyên tắc cơ bản phải là, hạnh phúc nhiều nhất cho nhiều người nhất (greatest happiness to the greatest number of people).

  • Tác giả: John Stuart Mill
  • Nhà xuất bản: NXB Văn hóa văn nghệ TP HCM