Tiếng Thét Yên Bái

Trạng thái: Hết hàng
190,000₫
Tiếng thét Yên Bái - Lịch sử đẫm máu và bi hùng của Việt Nam Quốc dân Đảng

Tiếng thét Yên Bái - Lịch sử đẫm máu và bi hùng của Việt Nam Quốc dân Đảng

  • Tác giả: Tạ Thu Phong
  • Nhà xuất bản: NXB Thế Giới