Tiếng Việt: Mấy Vấn Đề Ngữ Âm - Ngữ Pháp - Ngữ Nghĩa

Trạng thái: Hết hàng
360,000₫ Giá gốc: 400,000₫ (-10%)
Cuốn sách một vựng tập gồm những bài tạp chí, những bài báo cáo tại một số hội nghị, những bài giảng soạn cho sinh viên, viết từ năm 1956 cho đến năm 1997, trong đó phần lớn đã được...

Cuốn sách một vựng tập gồm những bài tạp chí, những bài báo cáo tại một số hội nghị, những bài giảng soạn cho sinh viên, viết từ năm 1956 cho đến năm 1997, trong đó phần lớn đã được công bô' trên các sách và tạp chí xuất bản trong nước và đôi khi ở nước ngoài. Trong sách còn có những bài đã viết từ lâu nhưng chưa được công bố do những điều kiện xuất bản trước kia và một vài đoạn trích từ một cuốn sách chưa có dịp được xuất bản trong nước. Tất cả các bài cũ đều đã được bổ sung (nhất là khôi phục lại những đoạn trước đây phải lược bỏ do vượt quá khuôn khổ của tạp chí hay của vựng tập hữu quan) và ãược chỉnh lý lại ít nhiều, mong cho nó được cập nhật hơn hay ít ra cũng đỡ lỗi thời. Cho nên trong một số bài có thể có những chỗ dược hành văn cách khác đi hoặc dẫn những tài liệu mang niên đại muộn hơn năm xuất bản của chính những bài ấy.

Sách là kết quả của hơn bốn mươi năm học hỏi, suy nghĩ và tìm tòi về một số vấn đề cơ bản của tiếng Việt, cung cấp cho những bạn nào quan tâm, nhất là trong giới sinh viên và nghiên cứu sinh, những tài liệu có thể giúp các bạn theo dõi những quá trình lao động đã đưa tác giả đến những chủ trương và quan niệm ngày nay.

  • Tác giả: Cao Xuân Hạo
  • Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội