Tiểu luận Jean Piaget

Trạng thái: Hết hàng
88,000₫ Giá gốc: 110,000₫ (-20%)
Tiểu luận Jean Piaget (Tiểu sử tự thuật và tuyển chọn các bài viết dành cho đại chúng)"Đã quá muộn để đưa vào nền giáo dục nước nhà những nguyên lí tự nhiên của sự phát triển trí khôn trẻ...

Tiểu luận Jean Piaget (Tiểu sử tự thuật và tuyển chọn các bài viết dành cho đại chúng)

"Đã quá muộn để đưa vào nền giáo dục nước nhà những nguyên lí tự nhiên của sự phát triển trí khôn trẻ em mà Piaget đã rút ra từ 80 năm trước. Thấm nhuần tri thức học sinh triển Piaget, chương trình Cánh Buồm đã đi tiên phong trong đường lối: Thầy giáo là người hướng dẫn học trò tự hình thành từng bước kiến thức của chính các em thông qua những việc làm hợp với trình độ trí không tại thời điểm cụ thể của các em. Mong cho đường lối này trở thành chủ đạo trong nền giáo dục Việt Nam hiện đại.”

( Nhà thơ Hoàng Hưng người dịch Piaget cho Tủ sách Tâm lí học giáo dục của Nhóm Cánh Buồm do ông khởi xướng )

“Thế giới bên ngoài hình thành dần dần nơi đầu óc của đứa trẻ thế nào là do công lao của đứa trẻ là phần lớn, chứ không phải là có một thế giới có sẵn... Trong hai năm đầu đời, hoạt động tinh thần của đứa bé gần như là bức tranh thu nhỏ của tiến trình phát triển văn hóa của loài người.”

(Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn )

  • Tác giả: Jean Piaget
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Dịch giả: Phạm Anh Tuấn