Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam

Trạng thái: Còn sách
112,000₫ Giá gốc: 140,000₫ (-20%)
Trong cuốn sách này, chúng tôi đi sâu nghiên cứu một số nông cụ chính của hệ nông cụ cổ truyền kể từ công đoạn khai thác, làm đất canh tác, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch và chế biến,...

Trong cuốn sách này, chúng tôi đi sâu nghiên cứu một số nông cụ chính của hệ nông cụ cổ truyền kể từ công đoạn khai thác, làm đất canh tác, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch và chế biến, vận chuyển,... Sau khi tách ra từng loại nông cụ, thậm chí từng công cụ (cày, cuốc, rìu, dao gặt, ... ) để nhìn nhận sự tiến hóa của nó trong tiến trình lịch sử và phân bố trong không gian, chúng tôi lại một lần nữa xem xét nó trong mối quan hệ của cả hệ thống nông cụ phù hợp với canh tác ruộng nước hay nương rẫy và trong sự tiến triển của nền nông nghiệp nói chung của dân tộc. Như vậy, phương pháp nghiên cứu của chúng tôi trong công trình này là kết hợp giữa phương pháp lịch sử và phương pháp so sánh, từ đó vừa thấy được sự biến đổi của từng loại công cụ trong tiến trình lịch sử, vừa thấy được sự thống nhất về loại hình và sắc thái đa dạng của chúng trong không gian phân bố.

  • Tác giả: Ngô Đức Thịnh
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 9786047369676