Tín ngưỡng và lễ hội của dân tộc Mnông

Trạng thái: Còn sách
90,000₫ Giá gốc: 100,000₫ (-10%)
Nghiên cứu về văn hóa của các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Dân tộc Mnông cũng không ngoại lệ. Tuy vậy các công trình nghiên...

Nghiên cứu về văn hóa của các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Dân tộc Mnông cũng không ngoại lệ. Tuy vậy các công trình nghiên cứu về dân tộc này chỉ dừng ở mức khiêm tốn. Nhận thức được tầm quan trọng của người Mnông ở Đăk Nông cũng như ở Tây Nguyên, chúng tôi ( nhóm tác giả) lựa chọn ” Tín ngưỡng và lễ hội của dân tộc Mnông tỉnh Đăk Nông” làm đề tài cho làm đề tài cho luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG -HCM).

Đến nay, sau thời gian bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện, chúng tôi giới thiệu chuyên khảo ” Tín ngưỡng và lễ hội của dân tộc Mnông” đến những người quan tâm nhằm mong góp một góc nhìn hữu ích làm tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu tín ngưỡng, lễ hội của dân tộc Mnông nói riêng và văn hóa dân tộc Mnông nói chung.

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM