Tính Hiện Đại Và Sự Chuyển Biến Của Văn Hóa Việt Nam Thời Kỳ Cận Đại

Trạng thái: Còn sách
151,200₫ Giá gốc: 189,000₫ (-20%)
Tính hiện đại trong quan hệ với văn hóa Việt Nam cận đại, sự chuyển biến trong một số lĩnh vực văn hóa Việt Nam cận đại, sự xuất hiện những loại hình văn hóa mới, tiếp biến văn hóa...

Tính hiện đại trong quan hệ với văn hóa Việt Nam cận đại, sự chuyển biến trong một số lĩnh vực văn hóa Việt Nam cận đại, sự xuất hiện những loại hình văn hóa mới, tiếp biến văn hóa phương Tây trong một số loại hình văn hóa truyền thống.

  • Tác giả: GS.TS. Đỗ Quang Hưng (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Viết Nghĩa
  • Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội