Tính Trước Nguy Cơ - Suy Ngẫm Sau 20 Năm Đảng Cộng Sản Liên Xô Mất Đảng

Trạng thái: Hết hàng
212,500₫ Giá gốc: 250,000₫ (-15%)
Cuốn sách Tính trước nguy cơ – Suy ngẫm 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng là kết quả của đề tài “Nghiên cứu bài học lịch sử của việc Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng” của...

Cuốn sách Tính trước nguy cơ – Suy ngẫm 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng là kết quả của đề tài “Nghiên cứu bài học lịch sử của việc Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng” của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc và sau đó đã được đưa vào dự án thuộc Quỹ khoa học xã hội nhà nước của Trung Quốc. Đứng từ góc độ nhà nghiên cứu đồng thời là đảng viên ở một nước do Đảng Cộng sản nắm quyền, lãnh đạo, trên quan điểm của chủ nghĩa Mác, cuốn sách đi sâu phân tích một cách khoa học, logic những nhóm nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu trong lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô, những điều rút ra từ việc nghiên cứu bài học mất Đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn đối với các đảng cộng sản đang nắm quyền.

Với cách trình bày khoa học, lập luận rõ ràng, cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích đối với bạn đọc, nhất là các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo trung và cao cấp, những người làm công tác đảng, học giả, giảng viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử, xây dựng Đảng

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây