Tôn giáo – Khái lược những tư tưởng lớn

Trạng thái: Còn sách
312,000₫ Giá gốc: 390,000₫ (-20%)
Tôn giáo – Khái lược những tư tưởng lớn thể hiện cho ta thấy "Tôn giáo học là gì? Không một định nghĩa giản đơn nào có thế bao quát hết các phương diện của nó. Bao trùm lên những...

Tôn giáo – Khái lược những tư tưởng lớn thể hiện cho ta thấy "Tôn giáo học là gì? Không một định nghĩa giản đơn nào có thế bao quát hết các phương diện của nó. Bao trùm lên những nội hàm tâm linh, cá nhân và xã hội, tôn giáo là một hiện tượng mang tính phổ quát. Từ thượng cổ cho đến hiện đại, chẳng nền văn hóa nào lại không có tôn giáo, tín ngưỡng.

....

Ngay cả thời đại ngày nay, thời vật chất lên ngôi, hơn ba phần tư dân số toàn cầu vẫn giữ cho mình một niềm tin tôn giáo. Có vẻ như tôn giáo là một phàn thiết yếu trong cuộc sống loài người, quan trọng không kém khả năng sử dụng ngôn ngữ. Tôn giáo đối với người này có thể là một trải nghiệm tâm linh sâu xa [...]; với người khác có thể chỉ là cách đi tìm ý nghĩa và lí tưởng cho cuộc sống[...] Dù là gì đi nữa, tôn giáo cũng đóng vai trò căn bản trên cả hai phương diện cá nhân và xã hội".

- Trích Tôn giáo - Khái lược những tư tưởng lớn

  • Tác giả: DK
  • Nhà xuất bản: NXB Dân Trí