Tôn giáo mới - nhận thức và thực tế

Trạng thái: Còn sách
292,500₫ Giá gốc: 325,000₫ (-10%)
Cuốn sách "Tôn giáo mới - nhận thức và thực tế" là kết quả từ quá trình nghiên cứu, tổng hợp tài liệu dịch thuật, các trang mạng, các phương tiện thông tin của tập thể tác giả từ nhiều năm và...
- +

Cuốn sách "Tôn giáo mới - nhận thức và thực tế" là kết quả từ quá trình nghiên cứu, tổng hợp tài liệu dịch thuật, các trang mạng, các phương tiện thông tin của tập thể tác giả từ nhiều năm và từ đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM "Hiện tượng tôn giáo mới và những vấn đề về chính sách, công tác tôn giáo mới ở TPHCM".
     Tôn giáo mới hiện tồn tại ở khắp nơi trên thế giới và Việt Nam. Đây là một hiện tượng khách quan trong đời sống nhân loại, cho dù về mặt học thuật vẫn còn nhiều điểm trống trong nhận thức, còn nhiều quan điểm, nhận định khác biệt về tên gọi, nguồn gốc, tích chất, đặc điểm, loại hình tôn giáo, ... . Cho tới nay, tôn giáo mới vẫn còn là một tập mờ, không chỉ vì chúng quá đa dạng về hình thức, bất định về tính chất, mà còn vì chúng chưa có đủ độ lùi cần thiết về thời gian cho việc nghiên cứu. Vì vậy, các học giả Âu - Mỹ sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu vẫn phải kết luận rằng: "Việc nghiên cứu tôn giáo mới chỉ là bước đầu, bản thân các tôn giáo mới còn rất non trẻ, chúng chưa định hình, cũng chưa có bề dày lịch sử để bộc lộ hết các thuộc tính bản chất. Về mặt nhận thức của giới nghiên cứu tôn giáo cũng chưa được đầy đủ và chưa có cơ sở chắc chắn để đanh giá và kết luận".
     Việt Nam những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng, phát triển bền vững kinh tế, văn hóa - xã hội, đã có những biến đổi toàn diện, sâu sắc trên nhiều lĩnh vực văn hóa, tinh thần. Một trong những biến đổi đó là đời sống tín ngưỡng, tôn giáo với sự hiện diện của tôn giáo mới. Những vấn đề đặt ra mang tính thách thức cả về lý luận và thực tiễn như: Tôn giáo mới là lành hay dữ, chúng đồng hành, thuận chiều hay đối nghịch, xung đột với xã hội đương đại? Mức độ ảnh hưởng của chúng và thái độ, phản ứng của cộng đồng xã hội? ...

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây