Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ XXI

Trạng thái: Còn sách
60,300₫ Giá gốc: 67,000₫ (-10%)
Nội dung cuốn sách được trình bày dưới hình thức một cuộc đối thoại cởi mở và đầy trách nhiệm giữa Tiến sĩ tôn giáo học Harvey G.Cox – chuyên gia nghiên cứu hàng đầu người Mỹ về vấn đề...

Nội dung cuốn sách được trình bày dưới hình thức một cuộc đối thoại cởi mở và đầy trách nhiệm giữa Tiến sĩ tôn giáo học Harvey G.Cox – chuyên gia nghiên cứu hàng đầu người Mỹ về vấn đề tôn giáo – văn hóa – chính trị và Tiến sĩ Ikeda Daisaku – học giả uyên bác về nhiều lĩnh vực khoa học, nhà văn hóa nổi tiếng ở Nhật Bản cũng như trên thế giới.

Các chủ đề luận bàn trong cuộc đối thoại hết sức gần gũi, thiết thực và cho đến nay vẫn mang tính thời sự sâu sắc, cụ thế là xoay quanh các vấn đề như nhu cầu “phục hưng tôn giáo”,giải quyết việc bạo lực leo thang, vũ khí hạt nhân, đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo, cùng hành động cho hòa bình và văn minh, tương lai của giáo dục đại học,… Qua đó, các chuyên gia muốn nhấn mạnh thông điệp về lòng khoan dung, công bằng xã hội và chia sẻ trách nhiệm trong một thế giới kết nối, khẳng định việc tiếp tục phát huy tư tưởng sâu sắc của các tôn giáo và nhân lên những giá trị tốt đẹp, vì một thế giới hòa bình, hợp tác và tiến bộ.

  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279126200