Trần Đức Thảo tuyển tập_Tập 2 (1956-1985)

Trạng thái: Hết hàng
296,650₫ Giá gốc: 349,000₫ (-15%)
Giáo sư Trần Đức Thảo là nhà hiện tượng học nổi danh với tư duy lôgic sắc sảo có khả năng soi chiếu các vấn đề  phức tạp nhất của triết học. Suốt đời cống hiến cho khoa học, luôn...

Giáo sư Trần Đức Thảo là nhà hiện tượng học nổi danh với tư duy lôgic sắc sảo có khả năng soi chiếu các vấn đề  phức tạp nhất của triết học. Suốt đời cống hiến cho khoa học, luôn suy tư về triết học, Giáo sư đã để lại một di sản triết học đồ sộ với hàng trăm tác phẩm được viết bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Đức. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có một phần nhỏ các tác phẩm của Ông được giới thiệu với bạn đọc trong nước.

Bộ sách Trần Đức Thảo tuyển tập dự kiến gồm 3 tập, tập 1 (1946-1956), tập 2 (1957-1985), tập 3 (1986-1993), bao gồm những tác phẩm chủ yếu của giáo sư Trần Đức Thảo từ năm 1946 đến khi Ông qua đời. Là bộ tài liệu rất có giá trị, giúp bạn đọc đặc biệt là những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực triết học có thể tiếp cận, tìm hiểu một cách có hệ thống, toàn diện và thấu đáo hơn những giá trị tư tưởng triết học của Giáo sư cũng như năng lực tư duy khoa học của Ông. Đó sẽ là những chỉ dẫn hết sức quý báu, là những khích lệ, thôi thúc cho các nhà nghiên cứu triết học hăng say miệt mài hơn trên con đường tìm kiếm tri thức khoa học.