Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc Tư tưởng, Văn hóa

Trạng thái: Hết hàng
181,000₫
Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc Tư tưởng, Văn hóaThế giới biết tới Trần Nhân Tông (1258 - 1308) với tư cách là một người anh hùng chống lại thảm họa Mông Thát, ngăn chặn...

Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc Tư tưởng, Văn hóa

Thế giới biết tới Trần Nhân Tông (1258 - 1308) với tư cách là một người anh hùng chống lại thảm họa Mông Thát, ngăn chặn sự lan rộng của một cuộc chiến tranh thế giới lớn vào thế kỷ XIII. Ông là một triết gia, một nhà nhân văn chủ nghĩa đề cao tinh thân yêu chuộng hòa bình và tình yêu thương con người. Và, trong lịch sử Phật giáo thế giới, Phật giáo khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, ông là một vị tổ sư sáng lập dòng Thiền mà trong tư tưởng và phương pháp tu tập dành cho người xuất gia và đại chúng, có ảnh hưởng lớn đương thời và cho tới tận ngày nay vẫn có rất nhiều giá trị. Người Việt Nam từ lâu đã tôn Trần Nhân Tông là Phật hoàng do những chứng ngộ và sở đắc của ông trong tu tập, bởi sự nghiệp của vị bồ tát thể hiện trên phương diện chính trị và những hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục tăng ni Với sức ngưng tụ và lan tỏa tư tưởng và văn hóa mạnh mẽ, Trần Nhân Tông là một giá trị của truyền thống văn hóa Việt Nam và của nhân loại. Ông tỏa sáng trên nhiều phương diện, nhiều chiều cạnh, nhiều tầng thứ.

- Trích Lời Nói Đầu

  • Tác giả: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà Nội