Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắc Nông

Trạng thái: Còn sách
99,000₫ Giá gốc: 110,000₫ (-10%)
Nghiên cứu đề tài này là một phần trong Chương trình nghiên cứu về tri thức bản địa Tây Nguyên để từng bước góp phần vào việc giữ gìn, phát huy văn hóa bản sắc tộc người ở Việt Nam.     Đề...
- +
Nghiên cứu đề tài này là một phần trong Chương trình nghiên cứu về tri thức bản địa Tây Nguyên để từng bước góp phần vào việc giữ gìn, phát huy văn hóa bản sắc tộc người ở Việt Nam.
     Đề tài nghiên cứu về Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông, trong đó khái niệm tri thức bản địađược sử dụng trong đề tài gắn liền với khái niệm tộc người tại chỗ (bản địa), nên đối tượng nghiên cứu của đề tài được khuôn biệt trong giới hạn tri thức bản địa của các tộc người tại chỗ. Các tộc người tại chỗ ở Đắk Nông hiện nay có thể kể đến như Mạ, Ê Đê, M'Nông, vì họ là những lớp cư dân có lịch sử hình thành và cư trú lâu đời tại vùng đất này. Sự hình thành và phát triển của các tộc người này đã gắn bó, không tách rời vùng lãnh thổ tộc người của mình trên địa bàn Đắk Nông, nhất là trên địa bàn Tây Nguyên.
Cuốn sách ngoài phần dẫn luận và kết luận, được chia thành 4 chương:
     Chương 1: Cơ sở lý luận về tri thức bản địa và tổng quan vùng đất con người ở Đắk Nông
     Chương 2: Tri thức bản địa về hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông
     Chương 3: Tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa - xã hội của các tộc người thiểu số tại Đắk Nông
     Chương 4: Những biến đổi, nhận định và giải pháp bảo tồn về tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông.     
  • Tác giả: Ngô Văn Lệ -Huỳnh Ngọc Thu
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM