Tri Thức Tộc Người Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Người Kinh Và Khơ-Me Ở Tỉnh Cà Mau

Trạng thái: Còn sách
56,000₫
Tri Thức Tộc Người Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Người Kinh Và Khơ-Me Ở Tỉnh Cà Mau

Tri Thức Tộc Người Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Người Kinh Và Khơ-Me Ở Tỉnh Cà Mau

  • Tác giả: Nguyễn Công Thảo (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội
  • Mã SKU: 9786049568565