Triết học chính trị phương Tây hiện đại - giá trị và ý nghĩa

Trạng thái: Còn sách
225,000₫ Giá gốc: 250,000₫ (-10%)
Thế giới chính trị là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội, trong đó có triết học. Tính chất phức tạp của lĩnh vực chính trị đòi hỏi những cách tiếp cận đa diện, đa chiều...

Thế giới chính trị là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội, trong đó có triết học. Tính chất phức tạp của lĩnh vực chính trị đòi hỏi những cách tiếp cận đa diện, đa chiều , tuân thủ nguyên tắc toàn diện và lịch sử - cụ thể. Bên cạnh đó, do để cập các vấn đề liên quan đến hoạt động của các đảng phái, tổ chức và thể chế chính trị, hệ thống các quan hệ quyền lực, văn hóa và văn minh, dân tộc và tôn giáo,... nên việc kết hợp tính khoa học và tính tư tưởng, tính mở và tính định hướng về thế giới quan, nhân sinh quan là điều cần thiết.

  • Tác giả: Đinh Ngọc Thạch (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM
  • Mã SKU: 9786047369898