Triết học Kant

Trạng thái: Còn sách
128,000₫ Giá gốc: 160,000₫ (-20%)
Triết học KantTriết của Kant vẫn ảnh hưởng một cách sâu xa vào các  trào lưu tư tưởng hiện đại, Heidegger đã tự xưng là môn đệ Kant và tự cho mình cái danh dự khai thác những nguồn phong...
Triết học Kant
Triết của Kant vẫn ảnh hưởng một cách sâu xa vào các  trào lưu tư tưởng hiện đại, Heidegger đã tự xưng là môn đệ Kant và tự cho mình cái danh dự khai thác những nguồn phong phú còn tàng ẩn trong triết học Kant. Gần đây những người thủ xướng thuyết Cơ cấu như Claude Lévi - Strauss và Michel Foucoult cũng hết sức đề cao Kant. Lévi - Strauss tự nhận là một “chủ nghĩa Kant không chỉ thể siêu nghiệm” (Kantisme sans sujet transcendantal ), bởi vì Lévi - Strauss giống Kant ở chỗ không đặt những nền tảng này nơi chủ thể siêu nghiệm như Kant, mà lại đặt nơi mối trường thiên nhiên. Còn Foucault thì nhận rằng thuyết phê bình của Kant là “cửa mở vào thời đại ta”, và mặc dầu ông buộc tội Kant đã để triết học “ngủ giấc ngủ của khoa Nhân học sau khi lay tỉnh nó khỏi giấc ngủ của thuyết Giáo điều”, ông cũng phải nhận rằng “tư tưởng về hữu hạn tính mà thuyết phê bình của Kant đã coi là phần việc của triết học, thì nay vẫn là lãnh vực suy tưởng của chúng ta”. Nhưng Kant đã làm thầy cho Heidegger về nội dung, và làm thầy cho Levi - Strauss về phương pháp quan niệm sinh hoạt đạo đức của Kant đã giúp Heidegger xây dựng triết học Hiện hữu, và phương pháp hình thức của Kant thì giúp ta hiểu phương pháp phân tích cơ cấu của Lévi - Strauss và các thuyết Cơ cấu nói chung. 
  • Tác giả: Trần Thái Đỉnh
  • Nhà xuất bản: NXB Văn Học