Triết học ngôn ngữ Voloshinov

Trạng thái: Hết hàng
190,000₫ Giá gốc: 200,000₫ (-5%)
Bắt đầu bằng vụ bê bối học thuật thiên niên kỷ của Bakhtin, nhưng cuốn sách này chủ yếu bàn về lịch sử hình thành và nội dung những tư tưởng đi trước thời đại của Voloshinov và Medvedev trong...

Bắt đầu bằng vụ bê bối học thuật thiên niên kỷ của Bakhtin, nhưng cuốn sách này chủ yếu bàn về lịch sử hình thành và nội dung những tư tưởng đi trước thời đại của Voloshinov và Medvedev trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là ngôn ngữ học. Phần phụ lục giới thiệu hai tiểu luận thuộc loại đặc sắc nhất lịch sử lịch sử ngôn ngữ học thế giới của Voloshinov: "Diễn ngôn trong đời sống và diễn ngôn trong thơ. Các vấn đề của thi pháp xã hội học" (1926) và "cấu trúc phát ngôn" (1930)

  • Nhà xuất bản: NXB Thế Giới