Triết học nữ quyền – Lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ

Trạng thái: Còn sách
44,100₫ Giá gốc: 49,000₫ (-10%)
Triết học nữ quyền – Lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ là hệ thống quan điểm, lý thuyết triết học nghiên cứu các vấn đề xung quanh chủ đề phụ nữ. Trong quá trình...

Triết học nữ quyền – Lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ là hệ thống quan điểm, lý thuyết triết học nghiên cứu các vấn đề xung quanh chủ đề phụ nữ. Trong quá trình hình thành và phát triển, triết học nữ quyền có sự phân tách thành những xu hướng nghiên cứu đa dạng khác nhau.

Mặc dù, có nhiều cách tiếp cận, phân tích, luận giải, song nội dung căn bản của các học thuyết triết học nữ quyền là phê phán sự thống trị của chế độ nam quyền, phụ quyền, gia trưởng; khẳng định năng lực, vai trò, vị thế quan trọng của giới nữ trong mối quan hệ tương hỗ với giới nam; đề ra những giải pháp đấu tranh cho các quyền tự do, bình đẳng của phụ nữ.

Triết học nữ quyền vì vậy có thể coi là lý thuyết triết học về bình quyền cho phụ nữ, góp phần không nhỏ vào thắng lợi của phong trào giải phóng phụ nữ trên toàn thế giới, gợi mở những vấn đề thiết thực cho việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay.

Cuốn sách gồm 2 chương:

Chương I: Lý thuyết về triết học nữ quyền và vấn đề công bằng xã hội cho phụ nữ

Chương II: Hướng đến xây dựng cơ sở lý thuyết về công bằng xã hội cho phụ nữ ở Việt Nam hiện nay.