TRIẾT LÝ NGUYÊN TỬ LUẬN LOGIC (Bìa cứng)

Trạng thái: Hàng đang về
Bertrand Russell được coi là người đặt nền móng cho trường phái triết học phân tích, là người mang triết học đến với đại chúng và là một nhà bình luận đối với nhiều chủ đề đa dạng, từ các...
- +

Bertrand Russell được coi là người đặt nền móng cho trường phái triết học phân tích, là người mang triết học đến với đại chúng và là một nhà bình luận đối với nhiều chủ đề đa dạng, từ các vấn đề rất nghiêm túc cho đến những điều trần tục. Nối tiếp truyền thống gia đình trong lĩnh vực chính trị, ông là một người theo chủ nghĩa tự do với vị thế nổi bật, ông còn là một người dân chủ xã hội và người hoạt động chống chiến tranh trong phần lớn cuộc đời của mình. Hàng triệu người coi ông như là một nhà tiên tri của cuộc sống sáng tạo và duy lý; đồng thời, quan điểm của ông về nhiều chủ đề đã gây nên rất nhiều tranh cãi. Ra đời năm 2018, The Philosophy of Logical Atomism – Triết lý nguyên tử luận Logic: là đỉnh điểm trong đối thoại tư tưởng giữa Russell với Wittgenstein về bản tính của phán đoán và triết học logic, cũng như cùng với Moore và các nhà duy thực triết học khác về nhận thức luận và nguyên tử luận logic; nó là sự mở rộng lạ thường công trình mang tính cách mạng trong thế kỷ 19 của Russell trong toán học và logic. Các bài giảng nguyên tử luận logic của Russell đã có tác động lâu dài lên triết học phân tích và những người đương thời với Russell bao gồm Carnap, Ramsey, Stebbing và Wittgenstein. Cách tốt nhất để hiểu một lí thuyết triết học gần như luôn luôn là cố gắng đánh giá đúng sức mạnh của những lập luận ủng hộ nó. Nguyên tử luận logic cũng không ngoại lệ. Nó là một lí thuyết về cấu trúc nền tảng của thực tại và do đó nó thuộc về truyền thống chủ lưu của siêu hình học phương Tây. Tuyên bố trung tâm của nó là mọi thứ chúng ta kinh nghiệm có thể được phân tích thành những nguyên tử logic. Luận điểm này nghe giống như vật lí học nhưng thực tế nó là siêu hình học. Đây chính là nội dung chính của Triết lý nguyên tử luận logic.

  • Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
  • Mã SKU: 9786048453473