Triết sử Ấn Độ - Nhập môn Triết Ấn Upanisad - Vedanta

Trạng thái: Còn sách
126,000₫ Giá gốc: 140,000₫ (-10%)
Triết Sử Ấn Độ - Nhập Môn Triết Ấn Upanisad - VedantaTrong khi nghiên cứu về lịch sử triết học Ấn Độ, ta thấy có nhiều quan điểm và cách phân chia các giai đoạn hình thành và phát triển...

Triết Sử Ấn Độ - Nhập Môn Triết Ấn Upanisad - Vedanta

Trong khi nghiên cứu về lịch sử triết học Ấn Độ, ta thấy có nhiều quan điểm và cách phân chia các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng triết học Ấn Độ khác nhau. Trong bài nghiên cứu này, tôi theo quan điểm của tài liệu Dẫn vào Triết học Ấn Độ do Đại Chủng Viện Thánh Quý biên soạn, là chia Triết Sử Ấn Độ thành 4 thời kỳ chính. Phần riêng tôi, tôi chia thêm thời kỳ chính thứ nhất (Thời kỳ thượng cổ: Thời kỳ vệ đà – Sử thi) thành 3 giai đoạn nhỏ theo niên biểu cách tương đối, để thấy sự phát triển liên tục của tư tưởng triết Ấn.

  • Tác giả: Hoàng Sơn Hoàng Sĩ Quý
  • Nhà xuất bản: NXB Phương Đông