Trò chuyện triết học (9)

Trạng thái: Còn sách
59,200₫ Giá gốc: 74,000₫ (-20%)
M. Mauss, E.Husserl, Trần Đức Thảo, J.Derrida, F. Saussure, S. Kierkegaard, H. Arendt...qua các dịch phẩm và hội thảo khoa học gần đây và nhiều bài viết nhân các cơ hội khác nhau...
- +

M. Mauss, E.Husserl, Trần Đức Thảo, J.Derrida, F. Saussure, S. Kierkegaard, H. Arendt...qua các dịch phẩm và hội thảo khoa học gần đây và nhiều bài viết nhân các cơ hội khác nhau...

  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Mã SKU: 8935081113665