Từ điển triết học Habermas

Từ điển triết học Habermas

135,000₫ 108,000₫
  • Còn hàng
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Jürgen Habermas (1929-) là một trong những nhà tư tưởng ảnh hưởng nhất của thời đại chúng ta, người bảo vệ mang tư tưởng độc lập cho “dự án tính hiện đại” ở thời kỳ được cho là hậu hiện đại. “Habermas: The Key Concepts” là cuốn sách hướng dẫn từ A đến Z tiện dụng để đi vào nhiều công trình từ triết học, xã hội học, chính trị học, pháp luật đến lý thuyết văn hóa của ông. 
Cuốn sách khảo sát các trước tác của Habermas về:
• Chủ nghĩa tư bản
• Di truyền học
• Pháp luật
• Thuyết tân bảo thủ
• Thuyết dụng hành phổ quát
Với những tham khảo chéo đầy đủ cùng những gợi ý đọc thêm rất rộng, đây là cuốn sách tham khảo thiết yếu để tiếp cận một trong những lý thuyết gia xã hội học quan trọng nhất đương đại.
Tác giả Andrew Edgar là giảng viên cao cấp về triết học ở Đại học Cardiff. Ông là tác giả của Triết học Habermas/The Philosophy of Habermas (Acumen, 2005) và Lý thuyết văn hóa: Những khái niệm then chốt/Cultural Theory: The Key Concepts (đồng tác giả với Peter Sedgwick, Routledge, 1999).

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X