Từ điển và Danh từ Triết học

Trạng thái: Hết hàng
140,000₫
Lời nói đầu Sau bao nhiêu chờ đợi và lưỡng lự chúng tôi đánh bạo xuất bản cuốn Từ Điển và Danh từ Triết học này, nhằm tiếp tục và bổ sung cho nhu cầu Việt hóa môn Triết học...

Lời nói đầu

Sau bao nhiêu chờ đợi và lưỡng lự chúng tôi đánh bạo xuất bản cuốn Từ Điển và Danh từ Triết học này, nhằm tiếp tục và bổ sung cho nhu cầu Việt hóa môn Triết học - một môn quan trọng trong chương trình học của sinh viên ở các Trường Đại học hiện nay.

Về hình thức, ngoài phần Danh từ, chúng tôi thêm phần Từ điển, đế cắt nghĩa băng Việt ngữ những Danh từ Triết học hoặc đã được phổ thông, hoặc mới sáng tạo ra để đáp ứng nhu cầu mới. Về nội dung, cuốn Từ điển và Danh từ này có hoài bão chuyển sang Việt ngữ và cắt nghĩa một số khá nhiều Danh từ Triết học ngoại ngữ: Triết học cổ, Triết học kinh viện, Triết học cận và hiện đại, và nhất là trong phần Từ điển, cắt nghĩa rất nhiều Danh từ Triết học Đông phương (Tam giáo: Phật, Lão, Khổng).

Cái khó của người làm từ điển, là không biết chọn tiếng nào đúng tiếng nào, mặc dù đã được giới hạn trong phạm vi Triết học. Nhiều tiếng có thể thừa đối với độc giả này, nhiều tiếng khác lại có thể thiếu đối với độc giả khác. Dù sao chúng tôi đã cố gắng làm sao cho đỡ thiếu những Danh từ mà bạn đọc trong và ngoài tôn giáo cũng cần tới.

Cuốn sách này đã được ấp ủ từ lâu, nhưng vì thời cuộc, vì thì giờ eo hẹp, đến nay mới ra ánh sáng được. Nó thế nào chúng tôi giới thiệu như vậy, xác tín rằng nó không hoàn toàn đầy đủ, nhưng nó cũng không hoàn toàn vô ích. Và chúng tôi hy vọng nó còn tích cực góp một vài viên gạch nhỏ vào tòa nhà Văn hóa Việt Nam.

Viết tại trường trung học công lập Trưng Vương

Saigon, xuân Bính Ngọ

21.1.1966

TRẦN VĂN HIẾN MINH

  • Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
  • Nhà xuất bản: NXB Phương Đông