Từ đói nghèo đến thịnh vượng

Trạng thái: Còn sách
100,000₫ Giá gốc: 125,000₫ (-20%)
Kinh tế học 2.0 đưa ra một quan điểm hoàn toàn mới về vai trò của thị trường trong xã hội. Theo truyền thống, cuộc tranh luận về thị trường chủ yếu diễn ra giữa “trường phái Chicago” và “trường...

Kinh tế học 2.0 đưa ra một quan điểm hoàn toàn mới về vai trò của thị trường trong xã hội. Theo truyền thống, cuộc tranh luận về thị trường chủ yếu diễn ra giữa “trường phái Chicago” và “trường phái Harvard - MIT”. Trường phái Chicago nói rằng: “Thị trường nhìn chung là hiệu quả. Đó là lý do vì sao chúng ta cần thị trường. Trường phái Harvard - MIT nói: “Thị trường thường hay thất bại. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có Chính phủ”. Kinh tế học 2.0 nói rằng: “Thị trường thường hay thất bại. Đó là lý do vì sao chúng ta cần thị trường” (Markets often fail. That is why we need markets) . Muốn vượt qua thất bại của thị trường, cần phải có những cải tiến, đổi mới. Cải tiến, đổi mới (innovation) sẽ được thực hiện tốt nhất bởi thị trường, chứ hiếm khi được thực hiện bởi Chính phủ. Do đó, có một kết luận đầy vẻ nghịch lý thị trường chính là giải pháp tốt nhất cho “sự thất bại của thị trường”. (Markets are often the best solution to market failure) .

  • Tác giả: Arnold Kling – Nick Schulz
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM
  • Mã SKU: 9786045894767
  • Dịch giả: Nguyễn Trường Phú – Hồ Quốc Tuấn