Tư duy hệ thống cho mọi người hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam

Trạng thái: Còn sách
149,600₫ Giá gốc: 176,000₫ (-15%)
Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu được tại sao phải ứng dụng tư duy hệ thống trong quản lý và giải quyết các vấn đề nảy sinh; tiếp đó, các tác giả sẽ cung cấp cho bạn đọc cơ sở...

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu được tại sao phải ứng dụng tư duy hệ thống trong quản lý và giải quyết các vấn đề nảy sinh; tiếp đó, các tác giả sẽ cung cấp cho bạn đọc cơ sở lý thuyết và các nội dung cơ bản về tư duy hệ thống; việc ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn tại một số địa phương ở Việt Nam và các kết quả đã đạt được trong thực tế, rút ra kinh nghiệm để có thể nhân rộng mô hình ứng dụng tư duy hệ thống tại Việt Nam. Cuối cùng là giới thiệu với bạn đọc công cụ hiệu quả để ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn tại Việt Nam

  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279126095