TỪ SUY NIỆM đến CHIÊM NIỆM

Trạng thái: Còn sách
37,525₫ Giá gốc: 39,500₫ (-5%)
TỪ SUY NIỆM đến CHIÊM NIỆMSuy niệm là gì? Chiêm niệm là gì? Có những tương quan nào giữa suy niệm và chiêm niệm? Người KiTô hữu chúng ta thường tự hỏi như vậy và cảm thấy khó phân biệt...
- +

TỪ SUY NIỆM đến CHIÊM NIỆM

Suy niệm là gì? Chiêm niệm là gì? Có những tương quan nào giữa suy niệm và chiêm niệm? Người KiTô hữu chúng ta thường tự hỏi như vậy và cảm thấy khó phân biệt được những đường lối cầu nguyện đó.

  • Nhà xuất bản: NXB Phương Đông