Tử thư Tây Tạng

Trạng thái: Hết hàng
72,000₫ Giá gốc: 90,000₫ (-20%)
“ Phật giáo tìm kiếm nguyên nhân căn bản của tội lỗi và khổ đau, và khám phá điều này chính là niềm tin vào một tự ngã hay cái tôi như là trung tâm của hiện hữu. Niềm tin...

“ Phật giáo tìm kiếm nguyên nhân căn bản của tội lỗi và khổ đau, và khám phá điều này chính là niềm tin vào một tự ngã hay cái tôi như là trung tâm của hiện hữu. Niềm tin này không phải bắt nguồn từ cái ác bẩm sinh mà bằng sự mê lầm, hay vô minh về bản tánh đích thực của hiện hữu. Từ khi chúng ta trải qua toàn bộ cuộc sống từ quan điểm quy kết sai lầm này, chúng ta không thể biết về thế giới này như nó thực sự là. Biện pháp khắc phục là nhìn xuyên qua giả tưởng để đạt đến tuệ giác tánh không. Tính sáng (quang minh) không thể tách rời khỏi tánh không - sự hiện diện của những gì thực hữu, nền tảng căn bản mà ở đó tấn tuồng đời sống diễn ra .... Giáo lý cơ bản của cuốn sách này là nhận diện được các phóng tưởng (projection) của bản thân, và sự tan biên của ý thức về tự ngã vào ánh sáng của thực tại.”

(Trích: Dẫn nhập )

  • Tác giả: Guru RinPoche
  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Dịch giả: Thiện Tri Thức