Tư tưởng đạo đức của Arixtốt và những giá trị

Trạng thái: Còn sách
57,600₫ Giá gốc: 64,000₫ (-10%)
Nội dung cuốn sách được chia thành ba chương:Chương 1: Tiền đề cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của Arixtốt;Chương 2: Tư tưởng đạo đức của Arixtốt;Chương 3: Giá trị của tư tưởng đạo đức Arixtốt đối với...

Nội dung cuốn sách được chia thành ba chương:
Chương 1: Tiền đề cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của Arixtốt;

Chương 2: Tư tưởng đạo đức của Arixtốt;

Chương 3: Giá trị của tư tưởng đạo đức Arixtốt đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279124619